Värdeskapande
Adding Values
Agregan Valores

 

STYRELSEBANKEN

Består av kvinnor och män som med människan i fokus genererar tillväxt och utveckling i olika typer av organisationer. Styrelsebanken är en utvecklingsresurs och stöd för styrelser, företagsledning och ledningsgrupper.

Styrelsebanken arbetar med utbildning, resursförstärkning, förmedling, rekrytering och tillför helhetsperspektiv och mångfald genom kompetens, kvalité och affärsmässighet.

Vi arbetar i nätverk och tillhandahåller just den kompetens som din organisation bäst behöver. Vi har erfarenhet sedan mer än 20 år i olika styrelser och branscher inom både näringsliv och offentlig sektor.

-för lika värde-

Kontakta oss nu: info@styrelsebanken.seVälkommen till en bättre värld!