Värdeskapande
Adding Values
Agregan Valores

 STYRELSEBANKEN®


STYRELSEBANKEN®

Utvecklar och effektiviserar näringsliv och offentlig sektor.

Arbetar med förhandling, utbildning, resursförstärkning, mentorskap, rekrytering.

Viktiga ledord i vårt arbete är affärsmässighet, lönsamhetsutveckling,
resultatstyrning och kvalitetssäkring.

Välkommen in i nätverket även Du!


- vår unika färd till en bättre värld -Är DU rätt navigerad?