Värdeskapande
Adding Values
Agregan Valores

 

-för lika värde-

Styrelsestöd

Varför styrelsestöd?
Styrelsebanken tillhandahåller namnkunniga styrelseproffs som har mångårig och bred erfarenhet av styrelsearbete från olika bolag och branscher. Styrelseproffs är en säkerhet för ägaren att styrelsearbetet bedrivs rationellt och professionellt.

Engagemang
Styrelseproffs tillför engagemang och intresse i bolaget och ger den extra tid som verksamheten kräver. Styrelseproffs utför aktivt styrelsearbete där insatsen omfattar rådgivning mellan mötena utöver formella styrelseuppgifter.

Arbetsuppgifter
Vidareutveckla styrelsearbetet och vara bollplank till ordförande och ledning i strategiska frågor. Tillföra särskild managementkompetens inom valda områden med särskild inriktning på uppdragsgivarens branscher.

Profil på styrelseproffs
Kvinnor och män med förståelse och tid för uppdragsgivarens verksamhet. Erfarenhet av praktisk affärs- och marknadsutveckling i organisationer med betydande innehåll liknande uppdragsgivarens. Mångårig styrelseerfarenhet, drivande, krävande, pedagogisk.

Rekrytering
Styrelsebanken sköter diskret kontakten med potentiella resurspersoner som organisationen behöver. Vi arbetar på uppdrag och ombesörjer allt från första kontakt till rekrytering och avtalsreglering.

Kontakta oss nu: info@styrelsebanken.se

Välkommen till en bättre värld!