Värdeskapande
Adding Values
Agregan Valores

 

Moral, etik och lika värde

Moral och Etik
Styrelsebanken kan vara ett stöd för att på rätt sätt hantera frågor om moral och etik inom näringsliv och offentlig sektor.
Genom att lyfta fram moral och etik inom organisationen kan maktmissbruk, korruption och personlig girighet motverkas och skandaler förhindras.

I vår tid räcker det inte för organisationer och ledningar att tjäna pengar, viktigare är hur man gör det!
Vi arbetar därför för ärlighet och rättvisa i näringsliv och offentlig sektor. Vi menar att dessa är viktiga element för överlevnad och tillväxt för enskilda organisationer och för Sverige som nation.

Alla människors lika värde
Styrelsebanken utgår från alla människors lika värde och arbetar framgångsrikt med en blandning av både kvinnor och män. Kvinnor berikar dramatiskt framåtskridande och affärer när rätt kompetens tar plats i näringslivets och offentliga organisationers styrelser. Variation och mångfald är drivkrafter till utveckling och det är även den dynamik som uppstår när manliga och kvinnliga kvalitéer möts.

Kontakta oss nu: info@styrelsebanken.se

Välkommen till en bättre värld!