Värdeskapande
Adding Values
Agregan Valores

 

Ägarorienterad organisationskultur

Styrelsebanken odlar en ägarorienterad kultur i alla de olika sammanhang där vi förekommer.
Ägare, styrelse, ledning och medarbetare samt ekonomin som helhet tjänar på en utveckling och fördjupning av ägarorienterad organisationskultur.

En ökad ägarorientering innebär att betydelsen av ägarnas mål och riktlinjer ökar samt att ramarna sätts för ledningens handlingsutrymme. Ägarorientering innebär vidare att organisationens värdeskapande sätts i centrum för verksamheten.

I organisationer med ägarorientering stärks även styrelsens roll. Därmed ökar kraven på kandidaterna till styrelsen samt på att styrelsens arbete professionaliseras.

En bra början och ett säkert framgångsrecept för organisationen är att utbilda styrelse och ledningsgrupp i ägarorientering!

Kontakta oss nu: info@styrelsebanken.se

Välkommen till en bättre värld!