Värdeskapande
Adding Values
Agregan Valores

 

-för lika värde-

Utbildningar för styrelser och ledningsgrupper

Styrelsebanken erbjuder kortare och längre utbildningar i rena eller blandade grupper av styrelser och ledningsgrupper. Utbildningarna följer vårt standardutbud eller utformas efter organisationens specifika krav och behov.
Styrelsebanken erbjuder standardutbildningar för styrelser och ledningsgrupperinom inom privat, offentlig och ideell sektor. Utbildningarnas mål uppfylls genom både teoretiska och praktiska tillämpningar i form av rollspel.

1. Styrelsen

Bli en professionell förhandlare
Grundläggande utbildning inom förhandlingsteori, förhandligsteknik och förhandlingsspel.
Målet är att organisationens styrelse och ledning skall bli väl skickade att själva genomföra professionella förhandlingar.

Grundläggande styrelsekunskap
Grundläggande utbildning för styrelsearbete i allmänhet.

Styrelsearbete i olika organisationer
Särskilda utbildningar för varje organisationsform såsom aktiebolag, föreningar, stiftelser, kommuner, landsting, stat.

Affärsplanering
Utbildning inom affärsutveckling som utgår från affärsplattformen och affärsplanen som centrala verktyg i processen att forma framgångsrika organisationer.

Ansvar, moral och etik
Genomgång av ansvarsbegreppet, styrelsens ansvar, personligt ansvar, moral, etik, etiska regler för styrelsearbetet samt styrelseförsäkring.

Värdeskapande ägande
Genomgång av ägarstrukturer och ägarstyrning, ägarnas mål och organisationens värdeskapande samt ägarorienterade styr- och kompensationssystem.

2. Ledningsgruppen

Mentorskap och coaching
Kom igång! Hitta rätt person som handledare och bollplank. Steg för steg till en givande relation. Verktygen du alltid har med dig. Tydliga mål. Uppföljningens ädla konst. Så gjorde vi - praktiska erfarenheter.

Ny som chef
Verktygen som gör ditt ledarskap lättare. Chefens nybörjarmissar - så undviker du dem. Hur överlever du som chef?

Proffs på projekt
Steg för steg mot ett lyckat resultat. Fallgroparna - så undviker du dem. Har du vad som krävs?

Överlev som mellanchef.
Så undviker du att bli klämd. Chefens dilemman - och hur du tacklar dem.

Chef & kvinna
Hitta genaste vägen till framgång. Strategier som tar dig vidare i karriären.

Sätta lön
Vägen till ett lyckat lönesamtal. Utforma din egen lönepolicy. Så hanterar du dem som blir besvikna.

Öviga utbildningar
Utformas efter organisationens specifika krav och behov

Utbildningarna genomförs i seminarieform i större och mindre grupper. En viktig utgångspunkt i utbildningarna är deltagarnas individuella bidrag med erfarenheter och kunskaper som delas med gruppen i samband med diskussionsfrågor eller praktiska övningar.

I samband med utbildningarna tillhandahåller Styrelsebanken dokumentation och
efter genomgången utbildning utfärdas intyg till varje deltagare.

Kontakta oss nu: info@styrelsebanken.se

Välkommen till en bättre värld!